FANDOM


"Do you speak Bocce?"
"Of course I can, sir. It's like a second language to me..."
"Yeah, alright. Shut up."
"
Owen Lars och C-3PO[src]

Bocce var ett handelsspråk. Det skapades av Baobabs Handelsflotta för kommunikation mellan piloter, besättningar och andra anställde som talade olika språk. Även om det inte var vanligt använt så kunde de flesta piloter och rymdfarare ett par fraser.

Kända Bocceanvändare

Förekomster

Källor

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki