FANDOM


Aurbesh 1

Aurbesh, det alfabet som användes för att skriva Galaktisk Standard

Galaktiska Standard var ett utbrett språk med många användare runt om i Galaxen. Det var det officiella språket för många regeringar (Till exempel den Galaktiska Republiken). De flesta kunde förstå språket, även om en del föredrog att använda sitt eget språk.

Förekomster

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki