FANDOM


"I have watched you. You have advanced in submission to my will. I will make you Dark Jedi--extensions of my own power."
―Deb återfödde kejsaren Palpatine till Xecr Nist och Tedryn-Sha[src]

Mörka Jedi, även kända som "Fallna" Jedi var kraftkänsliga individer, till större delen folk som i alla fall under en kort tid tränats som jedi, men avsagt sig den ljusa sidan av Kraften och därefter följt den mörka sidan av Kraften. Även om en Mörk Jedi, som tidigare nämnts, ofta var en fallen jedi, så kunde de också vara individer som tränats av andra Mörka Jedi, och ibland kallades individer som på artificiell väg blivit kraftkänsliga.

Kända Mörka Jedi

Mörka Jedi som blev Sith

Förekomster

På andra språk

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki