FANDOM


Benämningen Sithlord användes för att referera till en mäktig och kraftfull mästare inom Sithorden. Eftersom Sithorden under årtusendena kom att förändras har begreppet använts för att beskriva många olika positioner. I Darth Banes order (de tvås styre), då bara två Sith samtidigt kunde få existera, hade både mästare och lärling rangen Sithlord. I äldre tider, då Sithimperiet kunde bestå av tusentals Sith, bar bara de mäktigaste ledarna och Sithimperiets härskare titeln Sithlord. Darth Krayt kom att återinföra den här typen av styre 30 ABY.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki