FANDOM


Byråkrater är medlemmar med administrativa rättigheter fast med en extra teknisk möjlighet; att ge administrativa rättigheter till andra medlemmar. Detta inkluderar både rättigheter till sysops-administratörer och byråkrater. Val utav byråkrater sker efter behov.

Tillsammans med administratörer gemensamt fatta beslut om riktlinjer och förtydligande eller tillägg av regler gällande svenska Star Wars Wiki. Dock så väger en byråkrats proposition tyngre än vanliga administratörers.
Exkluderat ovanstående befogenheter så är byråkrater lika administratörer, och därför också vanliga medlemmar, i sitt redigerande och tillförande av artiklar på Star Wars Wiki.


Byråkrater på Star Wars Wiki

Gotipe, sedan 22/7-07.
Xd1358, sedan 23/2-10.

Se även

Star Wars Wiki:Administratörer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki